AUTOSERVIS / PLNENIE KLIMATIZÁCIE

PLNENIE KLIMATIZÁCIE zahřňa:

- odsatie starého chladiva

- vákuovanie - kontrola tesnosti chladiaceho systému

- naplnenie chladiva

- naplnenie oleja a UV kontrastnej látky

 

 

 

Klimatizácia je najúčinejší systém na zníženie teploty v interiéri vozidla, čím napomáha zníženiu vyčerpanosti z teploty pri dlhých jazdách v aute, v autobuse, alebo pri prácach v pracovných strojoch, v traktoroch, v kombajnoch a pod. Súčasné autoklimatizácie pracujú na systéme roztiažnosti chladiarenských plynov.

Klimatizácie v osobných autách, v autobusoch, v kamiónoch, ale aj v pracovných strojoch si vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu systému. Najbežnejšou údržbou je čistenie sania nasávaného vzduchu do kabíny a následná dezinfekcia klimatizačného systému. Tieto úkony je potrebné vykonať aspoň raz ročne.

Plnenie klimatizácie, alebo výmena chladiva sa vykonáva, buď pri úniku chladiva, alebo po určitom časovom období, cca raz za 2-3 roky. Túto činnosť musí vykonávať pro-fesionálne vybavená odborná dielňa, aby boli dodržané zásady technologického postupu.


NTI1Mj