INFORMÁCIE A TIPY » PÁR TIPOV NA ÚDRŽBU PNEUMATÍK
Desať tipov na údržbu pneumatík

Desať tipov na údržbu pneumatík

10 krokov k bezpečnosti

Je ľahké zabudnúť, že pneumatiky predstavujú jediný styčný bod v mieste kontaktu medzi vozidlom a vozovkou. Preto je nesmierne dôležité udržiavať kvalitu a výkonnosť vašich pneumatík tak, aby vám zaručovali stopercentnú bezpečnosť a mobilitu. Z týchto dôvodov vám odporúčame riadiť sa týmito bezpečnostnými odporúčaniami.

1. Kontaktná plocha

VEĽKÁ ZODPOVEDNOSŤ MALEJ PLOCHY

Veľkosť kontaktnej plochy medzi pneumatikou a vozovkou zodpovedá veľkosti ľudskej dlane. Vaša bezpečnosť, komfort a spotreba paliva závisia od takej malej plochy. Pamätajte vždy na to, že nie je dôležitý len výber správnych pneumatík, ale aj ich pravidelná kontrola, ktorá zaistí ich maximálnu výkonnosť. Táto kontrola je dôležitá, pretože vaše pneumatiky:
 • sú jediným spájacím bodom medzi vozidlom a vozovkou,
 • nesú celú váhu vozidla, pričom zaťaženie na jednu pneumatiku môže byť až 50-krát väčšie, než je jej vlastná hmotnosť,
 • musia presne reagovať na pokyny vozidla, ako je jeho vedenie, akcelerácia a brzdenie,
 • pohlcujú všetky nerovnosti vozovky.

2. Opotrebovanie a hĺbka behúňa

RÝCHLE A JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÉ MERANIA

Kontrolujte pravidelne zostávajúcu hĺbku behúňa na svojich pneumatikách a vymeňte ich, ak miera ich opotrebovania dosiahne zákonom stanovený limit 1,6 mm. Len tak sa môžete spoľahnúť na maximálnu priľnavosť a záber a vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam. Aby sme vám túto činnosť uľahčili, sú pneumatiky Michelin vybavené indikátormi opotrebovania behúňa, ktoré sa nachádzajú v hlavných dezénových drážkach vo výške 1,6 mm. Vaša bezpečnosť a mobilita sú priamo úmerné zostávajúcej hĺbke behúňa, pretože:

 • Dezénové drážky odvádzajú vodu z kontaktnej plochy pneumatiky a pomáhajú tým udržať kontrolu nad vedením vozidla.
 • Čím väčšia je zostávajúca hĺbka behúňa na vašich pneumatikách, tým viac vody sa odvádza z povrchu pneumatiky a tým nižšie je riziko vzniku aquaplaningu.
 • Správny tlak hustenia a pravidelná údržba pneumatík zaručia vašim pneumatikám maximálnu výkonnosť počas celého obdobia ich životnosti.
 • Behúň zabezpečuje priľnavosť k vozovke a úroveň jeho priľnavosti ovplyvňuje veľkosť brzdnej vzdialenosti.

3. Tlak hustenia pneumatík

KONTROLUJTE TLAK HUSTENIA SVOJICH PNEUMATÍK VŽDY RAZ ZA MESIAC

Správny tlak hustenia minimalizuje riziko straty kontroly nad vedením vozidla. Zároveň chráni vaše pneumatiky pred predčasným opotrebovaním a nevratným poškodením ich vnútornej stavby. Tlak vzduchu v pneumatike sa môže znižovať v dôsledku malých prepichnutí, prirodzeného samovoľného úniku alebo zníženia okolitej teploty. Kontrolujte tlak vzduchu vo svojich pneumatikách vrátane rezervnej pneumatiky vždy raz za mesiac a pred každou dlhšou cestou, a to v okamihu, keď sú pneumatiky studené, resp. nešli minimálne počas dvoch hodín alebo prešli menej než 3 kilometre pri veľmi nízkej rýchlosti. Ak tlak hustenia meriate na pneumatikách za tepla, pripočítajte k nameranej hodnote 0,3 baru. Je dôležité merať tlak hustenia pneumatík vždy raz za mesiac, pretože:

 • Nízky tlak hustenia zvyšuje riziko poškodenia vašich pneumatík.
 • Prehustenie pneumatiky o 20 % zníži životnosť vašej pneumatiky až o 10 000 kilometrov.
 • Správny tlak hustenia znižuje spotrebu paliva.

Right tyre pressure
Hodnota odporúčaného tlaku hustenia NIE JE na pneumatike uvedená. Na bočnici nájdete len údaj o maximálnom tlaku hustenia. Informáciu i odporúčanom tlaku hustenia môžete nájsť:

 • v návode na obsluhu vozidla,
 • na štítku na stĺpčeku dverí pri vodičovi,
 • na zásuvke vedľa sedadla vodiča,
 • na vnútornej strane krytu palivovej nádrže.

4. Vyváženie kolies

VYVÁŽENÉ PNEUMATIKY VYDRŽIA DLHŠIE

BalancingSprávne vyváženie pneumatík ich chráni pred predčasným opotrebovaním a vibráciami a zároveň chráni aj mechanické časti zavesenia kolies a riadiacich a brzdných systémov vášho vozidla. Nechajte si vždy vyvážiť svoje kolesá v okamihu, keď kupujete nové pneumatiky, uskutočňujete montáž pneumatík alebo spozorujete zmenu vo vyvážení kolies. Platí totiž, že ak je jedna časť kolesa ľahšia alebo ťažšia než iná, nefunguje koleso ako vyvážený celok, čo potom môže spôsobiť:

 • nadmerné a rýchle opotrebovanie behúňa,
 • vibrácie
 • väčšiu záťaž na niektoré časti behúňa,
 • nerovnomerné opotrebovanie behúňa.

5. Nastavenie geometrie kolies

SPOĽAHNITE SA NA STOPERCENTNÚ BEZPEČNOSŤ SO SPRÁVNE NASTAVENOU GEOMETRIOU KOLIES

Pri jazde je veľmi ťažké presne stanoviť, či je geometria vašich náprav a kolies správne nastavená. Ak to tak nie je, znižuje sa ovládateľnosť vozidla a bezpečnosť. Ak sa vaša pneumatika dostane do kontaktu s pevnou prekážkou, ako je napríklad výmoľ či obrubník, alebo spozorujete nadmerné opotrebovanie behúňa na svojich pneumatikách, nechajte si vždy skontrolovať ich stav odborníkom na pneumatiky Michelin. Je dôležité mať správne nastavenú geometriu kolies, pretože:

 • Zaručuje presnú ovládateľnosť vedenia vozidla.
 • Chráni vaše pneumatiky pred nerovnomerným a/alebo rýchlym opotrebovaním.
 • Znižuje spotrebu paliva.

6. Pneumatiky na zadnej náprave

ZVÝŠTE OVLÁDATEĽNOSŤ VOZIDLA MONTÁŽOU NOVÝCH PNEUMATÍK NA ZADNÚ NÁPRAVU

Kolesá na zadnej náprave nie sú spojené s volantom. Preto je pri jazde ťažké zhodnotiť ich priľnavosť. Aby vaše pneumatiky podávali optimálne výkony, kontrolujte pravidelne ich stav a tlak hustenia, predovšetkým pri výmene ich pozície, pretože pri veľkom množstve vozidiel je odlišný odporúčaný tlak hustenia pneumatík na prednej a zadnej náprave. Pre svoju bezpečnosť montujte vždy na zadnú nápravu nové alebo menej opotrebované pneumatiky, aby bola zabezpečená:

 • lepšia kontrola nad vedením vozidla pri núdzovom brzdení a v ostrých zákrutách,
 • kontrola nad vedením vozidla na mokrom povrchu,
 • presnejšia ovládateľnosť vozidla v  ťažkých jazdných situáciách.

7. Ventily

VENTILY A KRYTY VENTILOV CHRÁNIA VÁS AJ VAŠE PNEUMATIKY

Tyre valveVentily a ich časti sa spravidla vyrábajú z gumy, preto sa ich stav postupne zhoršuje. Výmena ventilu pri každom nákupe novej pneumatiky je nenákladný prostriedok, ako ochrániť svoje pneumatiky, vozidlo aj seba. Pri vysokých rýchlostiach na ventil pôsobí odstredivá sila. Ak je prasknutý či inak poškodený, môže v dôsledku tejto sily stratiť svoju vzduchotesnosť. Dôležitý je aj kryt ventilu, vďaka ktorému z pneumatiky neuniká vzduch a zároveň do nej neprepustí žiadny prach ani iné nečistoty. Mali by ste vždy kontrolovať stav ventilov a ich krytov, pretože:

 • zabezpečujú vzduchotesnosť pneumatík,
 • udržiavajú správny tlak hustenia pneumatík,
 • zaručujú dlhšiu životnosť pneumatík.

8. Manipulácia s pneumatikami a ich skladovanie

CHRÁŇTE SVOJE PNEUMATIKY PRED POŠKODENÍM

Aj keď pneumatiky nie sú používané, môžu sa vyskytovať v nebezpečnom prostredí. Ak nie sú pneumatiky montované na ráfikoch a nahustené, nikdy by sa nemali dlhodobo skladovať v stĺpcoch a nemali by byť stlačené inými predmetmi. Pre vašu bezpečnosť je nevyhnutné, aby boli vaše skladované pneumatiky vzdialené od akéhokoľvek zdroja plameňa, tepla či elektrických výbojov (napr. akumulátorové nabíjačky). Pri manipulácii s pneumatikami sa odporúča používať ochranné rukavice. Pneumatiky by sa mali skladovať:

 • vo vetranej a suchej miestnosti s miernou teplotou, mimo priameho slnečného svetla a nepriaznivých klimatických podmienok,
 • v dostatočnej vzdialenosti od akejkoľvek chemickej látky, rozpúšťadla alebo ropnej látky, ktoré by mohli porušiť gumu,
 • v dostatočnej vzdialenosti od akéhokoľvek predmetu, ktorý by mohol preraziť gumu (kovové a drevené hroty a pod.).

9. Opravy pneumatík

CHRÁŇTE SVOJE PNEUMATIKY PRED POŠKODENÍM

Tyre Repair


10. Životnosť pneumatiky

KONTROLUJTE, KEDY TREBA VYMENIŤ VAŠE OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY

Faktory, ktoré ovplyvňujú životnosť pneumatík, sú také rôznorodé, že nikdy nie je možné vopred presne stanoviť, ako dlho konkrétna pneumatika vydrží v prevádzke. Pneumatika sa skladá z rôznych materiálov a tvorí kompexný celok tak, aby zaručovala optimálne výkony. Jej životnosť sa odvíja od klimatických podmienok, podmienok ich skladovania a použitia a ďalších faktorov, ktorým pneumatika v priebehu svojej životnosti podlieha. Preto všetkým vodičom dôrazne odporúčame, aby sledovali stav svojich pneumatík, akúkoľvek stratu tlaku hustenia a neobvyklé prejavy (vibrácie, hlučnosť, ťahanie vozidla na jednu stranu). Tieto skutočnosti môžu poukazovať na potrebu vyradiť pneumatiku z prevádzky.

Vodiči by vždy mali:
 • Nechať odborníka skontrolovať minimálne raz ročne stav pneumatík, ktoré sú v prevádzke dlhšie než 5 rokov.
 • Rešpektovať odporúčania výrobcu pneumatík, týkajúce sa ich výmeny.
 • Vymeniť pneumatiky, ktoré sú v prevádzke dlhšie než 10 rokov od dátumu ich výroby, a to aj v prípade, že vyzerajú zachovalo a ich opotrebovanie ešte nedosiahlo zákonom stanovený limit.
N2ZiM2Yx